ประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื... อ่านเพิ่มเติม...

 • การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง

  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งย

 • ประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

  ประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

 • การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

  การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตป

 • ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ

  ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุ

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.