• ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤศจิกายน​ 2561

  ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน

 • เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร การติดตามงาน ผ่าน Video Conferenc

  เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการสำรวจภาวะการทำงานข

 • ร่วมกิจกรรม โครงการนครศรีฯ จังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ร่วมกิจกรรม โครงการนครศรีฯ จังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา

 • ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท

 • สำรวจปริมาณรถที่ผ่านถนนราชดำเนินและถนนศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

  สำรวจปริมาณรถที่ผ่านถนนราชดำเนินและถนนศรีธรรมราช เ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.