ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562

เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานสถิติ อ่านเพิ่มเติม...

 • ประชุมประจำเดือน

  ประชุมประจำเดือน

 • เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562

  เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบ

 • การให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต

  การให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่

 • เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม

 • จิตอาสา

  จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดวัดพระมหาธ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.