• เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระล

 • ร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

  ร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้า

 • เข้าร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน

  เข้าร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน

 • โครงการจังหวัดเคลื่นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

  โครงการจังหวัดเคลื่นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

 • เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

  เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่าน

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.