• อบรมหลักสูตร

  อบรมหลักสูตร "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดก

 • ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน

  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ"

 • เข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง/การติดตามงาน/การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conferrence

  เข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง/การติดตามงาน/การตรวจราชการผ่า

 • การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

  การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตป

 • ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ

  ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.