• ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

 • เข้าร่วมพิธีทำบุญ 100 ปี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

  เข้าร่วมพิธีทำบุญ 100 ปี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 • สรุปปัญหาการเก็บข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล

  สรุปปัญหาการเก็บข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล

 • เข้าร่วม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

  เข้าร่วม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณข

 • เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

  เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธาร

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.