• เข้าร่วมประชุม​การพัฒนา​สัมพันธ์​กับทุ​กภาคส่วนเพื่อระดมสรรพกำลัง​

  เข้าร่วมประชุม​การพัฒนา​สัมพันธ์​กับทุ​กภาคส่วนเพื

 • เข้าร่วม​พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เข้าร่วม​พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้

 • แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ.2563

  แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

 • ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์​ ดร.​ชูลี้รัตน์​ คงเรือง

  ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์​ ดร.​ชูลี้รัตน์​ คงเรือง

 • เข้าร่วม​งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

  เข้าร่วม​งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance : คนไทยไม

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.