• เข้าร่วมพิธีเปิด​งานกิจกรรม​เทศกาล​กระเช้าของขวัญ​ปีใหม่จากใจชุมชน​ ประจำปี​ 2563

  เข้าร่วมพิธีเปิด​งานกิจกรรม​เทศกาล​กระเช้าของขวัญ​

 • ประชุมประจำเดือน ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด​

  ประชุมประจำเดือน ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในส

 • เข้าร่วม​งาน​ Korea Tourism Night​ 2019

  เข้าร่วม​งาน​ Korea Tourism Night​ 2019

 • เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด

  เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด

 • เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะหรือ smart city

  เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.