• ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

  ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไว

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครศรี​ธร

 • เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563

  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด

 • เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ

  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายรา

 • ร่วมทำบุญ​ตักบาตร

  ร่วมทำบุญ​ตักบาตร

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.