เข้าร่วมงานโครงการเน็ตประชารัฐ@สตูล

เข้าร่วมงานโครงการเน็ตประชารัฐ@สตูล

 

        เมื่อวันที่ อ่านเพิ่มเติม...

พระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

พระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

 

     เมื่อวันที่ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ

ประชุมจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ

 

       เมื่อวันที่ อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

บันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

บันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

 • เข้าร่วมงานโครงการเน็ตประชารัฐ@สตูล

  เข้าร่วมงานโครงการเน็ตประชารัฐ@สตูล

 • พระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

  พระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

 • ประชุมจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ

  ประชุมจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการ

 • บันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  บันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร

 • ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

  ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.