เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติ... อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมชี้แจ... อ่านเพิ่มเติม...

 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติผู้กำกับงานอำเภอ ในการประ

 • เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑

  เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความ

 • เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

  เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือน

 • ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน/กิจกรรม หลาดหน้าพระธาตุหรือถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ

  ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน/กิ

 • เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

  เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในป

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.