ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
 อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.