ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน 

เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555

ให้ผู้มีรายนามตามบัญชีมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2555

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.