สวัสดีปีใหม่ ส่งความสุข ปี2559

card2559 to_web

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีวอก พ.ศ. 2559 นั้น สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดอำนวยประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสพพบแต่ความสุข มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่แข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคน้อยใหญ่ที่พบเจอได้อย่างมีสติ สมหวังดังที่ตั้งใจหมายทุกประการ เทอญ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.