สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา "นครศรีธรรมราชเกมส์"

nst gam37_03

nst gam37_02

nst gam37_01

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสวมเสื้อ "นครศรีธรรมราชเกมส์" เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2559

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.