สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับพรจากผู้บริหารของจังหวัด ท่านพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

 

                      นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่     และรับพรจากผู้บริหารของจังหวัด คือท่านพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 2 ท่าน คือท่านพงศ์เทพ ไข่มุกด์ และท่านดนัย เจียมวิเศษสุข เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2559

 

590108 01

590108 02

590108 03

590108 04

590108 05

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.