"รวมพลคนไอซีที รับปี 2559" เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

 

               "รวมพลคนไอซีที รับปี 2559" เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดทุกคน ร่วมทานน้ำชา กาแฟ กับผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานีอุตุนิยมวิทยา,บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด,    บริษัททีโอที จำกัด และบริษัท กสท. จำกัด) เพื่อความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานภายใต้นโยบายของกระทรวงฯ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

590109 01

590109 02

590109 03

590109 04

590109 05

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.