ข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559

 

                         ข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 (รอบการสำรวจที่ 2 และ 3)    ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2559

 

590113 01

590113 02

590113 03

590113 04

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.