สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conferrence

 

 

 

 

                 15 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conferrence

 

590115 01590115 02

590115 03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.