สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครศรีธรรมราชเกมส์"

 

                     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ    และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครศรีธรรมราชเกมส์" ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน

590121 01590121 02590121 03590121 04

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.