สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการ

 

               นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ได้รับการมอบอำนาจ) ทำสัญญายืมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับผู้พิการ จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 2 และ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพยาน590206590206 03

590206 04

590206 02

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.