สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช(ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้)

 

                   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30 น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช(ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ  ภาคใต้) ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาในเรื่องการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงเวลาในการยื่นคำขอฯ รอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

590204 01

590204 03

590204 04

590204 05

590204 05

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.