สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                       9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา17.00-20.00น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช   และนายวรวิทย์ กฤตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนได้เข้าร่วมงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

590209 01

590209 02

590209 04

590209 03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.