นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

 

            นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาผังข้อมูลสถิติที่ผ่านการปรับปรุง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ยางพารา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปากพนัง ศูนย์กลางโลจิสติกสำหรับภาคใต้ตอนล่าง และ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วย

590219 01

590219 02

590219 03

590219 07

590219 10

590219 09

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.