นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 3 ราย

 

                          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:30 น. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)ได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 3 ราย ในวาระการประชุมประจำเดือนของกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำจังหวัด โดยมีนายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน

590226 01

590226 02

590226 05

590226 03

5590226 04

590226 07

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.