ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Video Conference

 

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Video Conference ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด" 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

590310 04

590310 02

590310 01

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.