นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าห้องอัดเสียงรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ อสมท.

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าห้องอัดเสียงรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ อสมท. นครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการสละเวลาในการให้ข้อมูลดีดี กับ "คุณมาดี" ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้กำลังลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการทุกแห่งในเขตพื้นที่เทศบาลต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

590504 01

 

590504 02

 

590504 03

590504 04

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.