สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

 

                    นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งข้าราชการและนักศึกษาฝึกงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาคาร อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559

590616 01590616 02590616 03590616 04590616 05590616 06

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.