นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าสำนักงานสถิติฯ

 

 

     นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าสำนักงานสถิติฯ โครงการ "สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน  (พฤษภาคม 2559)  ในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี อำเภอปากพนัง  (9 มิ.ย. 59)  อำเภอพิปูน  (15 มิ.ย. 59)    และอำเภอจุฬาภรณ์ (16 มิ.ย. 59)

590616 07590616 08590616 09590616 10590616 12590616 13590616 14590616 15

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.