สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี

 

 

 

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้นำถวายพระพร

590705 03

590705 01590705 02

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.