นายสมจิต รัตนพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นประธาน เพื่อเป็นเกียรติเปิดโครงการค่ายปฏิบัติการ"เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ"

 

              เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 9:00 น. นายสมจิต รัตนพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นประธาน    เพื่อเป็นเกียรติเปิดโครงการค่ายปฏิบัติการ"เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2559

590727 01

590727 02

590727 03

590727 04

590727 05

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.