โครงการเทิดทูนสถาบันและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

           นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการและนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเทพราช  ตำบลเทพราช อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  17 สิงหาคม 2559

 1n

 2n

 3n

 4n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.