ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

 เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.  นายศิริพัฒ  พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  ครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

11n

 

13 n

 

12 n

 

 14 n

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.