ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน สิงหาคม 2559

     นายสมจิต  รัตนพันธ์  สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

23 n

 

22 n 

 

 21 n

 

 24 n

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.