นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งข้าราชการและนักศึกษาฝึกงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

                      นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช         พร้อมทั้งข้าราชการและนักศึกษาฝึกงานในสังกัด   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ  วัดหนองนก หมู่ที่10 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 กันยายน 2559

 

590907 01

590907 02

590907 03

590907 05

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.