นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการอบรมวิทยากแกนนำในการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

           เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด    โครงการอบรมวิทยากแกนนำในการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ 14 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ

590910 03590910 01

590915 03

590910 05

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.