นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

 

                    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง  “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”   โดยกลไกประชารัฐ ร่วมกับ “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559”   ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

590911 01

590911 02590911 04

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.