ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา"

 

                   เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช      มอบหมายให้           นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา" ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


590922 02

590922 03

590922 01

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.