ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจหลัก

ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจหลัก

 

    นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายประโมทย์ ช่วยบุญชู ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา และนายวรรณทนา ตะกี่ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แทนโทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560

 

      นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

          นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

 • ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน๊ตประชารัฐในชุมชน

  ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโย

 • ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจหลัก

  ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจหลัก

 • ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560

  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560

 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.