ความยินดี กับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59 ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี

กับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

591005 1

591005 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.