อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เข้าพบนายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจงหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2559 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เข้าพบนายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจงหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประสารงานการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและมอบของที่ระลึก

    591006 1

591006 2 591006 3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.