นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 59 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้เข้าร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

591018 1

591018 2

591018 3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.