นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

          วันนี้ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. นายสมจิต รัตนพันธ์   สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช      ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

591022 5

591019 3

591022 3

591022 4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.