นายสมจิต รันพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมข้าราชการ ได้ร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช

 

     เช้าวันนี้(23 ต.ค.59) ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายสมจิต รันพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมข้าราชการ    และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ได้ร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบรัฐพิธีฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายพวงมาลัยพระกร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายเป็นราชสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร     ผู้แทนสมาคม สโมสร ชมรม กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนและนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

591023 2591023 3

591023 4

591023 6

591023 5

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.