ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2560

 

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช               เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2560           ได้แก่
- ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนแม่บท ฉบับที่ 2
- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560
- โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

 

591026 1

591026 2

 

591026 3

591026 4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.