นางสาวอรอนงค์ แสนปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พนักงานและเจ้าหน้าที่ หรืออีกในนาม "คุณมาดี" จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการจากสถานประกอบการในจังหวัด

 

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นางสาวอรอนงค์ แสนปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พนักงานและเจ้าหน้าที่ หรืออีกในนาม "คุณมาดี" จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการจากสถานประกอบการในจังหวัด จึงขอความร่วมจากผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศได้อย่างถูกทิศทางต่อไป 

 

591027 1

591027 2

591027 3

591027 4

591027 5

591027 8

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.