ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.52 น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ

เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

591102 01

591102 03

591102 04

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.