สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตให้แก่ผู้พิการ จำนวน 1 กลุ่ม และ 2 ราย

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิตินครศรีธรรมราช ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตให้แก่ผู้พิการ จำนวน 1 กลุ่ม และ 2 ราย ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง(Tablet) จำนวน 13 เครื่อง

 

591108 02

591108 03

591108 04

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.