สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่นครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ(Smart City)

 

10 พ.ย. 59วันนี้เวลา 12:30 น. นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรราช หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช               เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช      ไปสู่นครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

 

591110 01

591110 05

591110 03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.