นักงานสถิตินครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA)

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานสถิตินครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้ บ. วิสดอม วาสท์ จำกัด จัดประชุมคัดเลือกวิทยากรอาสา ICT และผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้องศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

5912081 065912081 01

5912081 04

5912081 03

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.