สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (นครศรีธรรมราช)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (นครศรีธรรมราช) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และกิจกรรมอื่นๆ ณ สนามหน้าเมืองและหอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช

591209 01

591209 02591209 06

591209 03591209 05

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.