นายสมจิต รัตนพันธ์ ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงาน ซึ่งรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสมจิต รัตนพันธ์ ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงาน ซึ่งรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ พร้อมทั้งร่วมกับนายอำเภอร่อนพิบูลย์และ ธ.ก.ส. มอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทาง เทศบาลตำบลเขาชุมทอง อบต. หินตก เพื่อมอบใหเแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

591208 02

591208 03

591208 05591208 06


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.