นายสมจิต รัตนพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกันออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 59 เวลา 15.00 น.ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนายสมจิต รัตนพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประมาณ 20 นาที จากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาแชร์บอลของข้าราชการหญิง และการเล่นตะกร้อวงของข้าราชการชาย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งการออกกำลังกายดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่กำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. เป็นต้นไป

591228 01

591228 02

591228 03

591228 04

591228 05

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.