สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบาย ผ่านระบบ Video Conference

 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59                                                                                 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช    เข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบาย ผ่านระบบ Video Conference โดยท่านพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

600113 01

600113 02

600113 03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.