นายสมจิต รัตนพันธ์ เป็นประธานเปิด การอบรมวิทยากรอาสา ICT โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

 

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 9:00 น.                                                                                                                        นายสมจิต รัตนพันธ์ เป็นประธานเปิด การอบรมวิทยากรอาสา ICT โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และบริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

600120 1_02 600120 1_03

600120 1_05

600120 1_04


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.