สำนักงานสถิตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 6.00 น.

นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสถิตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเวลา 15.52 น. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 600120 2_05600120 2_06            600120 2_01600120 2_02


 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.