ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

600125 02600125 03600125 01600125 04

 

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

นางอรวรรณ สุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักสถิติพยากรณ์ นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ

และน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.